Over Wesenthorst

Over Wesenthorst

Onderwijsaanbod
Schoolleiding

Onderwijsaanbod

Het Almende College Wesenthorst is een school met een plezierig leerklimaat waar we leerlingen uitdagen en motiveren om de beste versie van zichzelf te worden. De veilige sfeer op school biedt leerlingen de kans om zich te ontwikkelen en ontplooien. Ieder op z’n eigen niveau en met ondersteuning voor de leerlingen die dat nodig hebben. Onze docenten dragen daaraan bij door betrokken te zijn met iedere leerling en zijn/haar ouders.

Kernteams

Om die veilige sfeer en goede begeleiding waar te maken, werken we met kernteams. Zo’n kernteam bestaat uit een vaste groep mentoren en docenten die verantwoordelijk is voor een bepaalde groep leerlingen. Niet alleen als het gaat om onderwijs, maar ook om de begeleiding en zorg. De teams houden zich ook bezig met onderwijsontwikkeling. Hierdoor worden kwaliteiten van docenten beter benut, is de betrokkenheid van docenten groter en zijn de overleglijnen korter.

Ruimte voor talent

Elk mens is uniek en beschikt over individuele kwaliteiten. Op Almende College Wesenthorst willen we leerlingen ruimte en mogelijkheden geven hun talenten te ontplooien. Enkele voorbeelden zijn de talentdagen in leerjaar 1 en 2, de schoolband, talentenshow SPOT!, culturele workshops, audiovisuele technieken, vakwedstrijden Beroepsgericht en regelingen op maat voor leerlingen die bijzonder goed zijn in sport, kunst of cultuur. Daarnaast staan er op het rooster talenturen, waarbij de leerlingen op een andere manier bezig zijn met leren. Er worden vooral onderwerpen aangeboden waarin leerlingen kunnen proeven aan niet vakgebonden activiteiten, zoals een musical maken, dansen, Spaanse les of een film maken. Wat is jouw talent?

Als een leerling het Almende College Wesenthorst met een diploma verlaat, is er niet alleen voldoende kennis aanwezig om in een vervolgstudie te kunnen slagen. Er vertrekt een jongere die in staat is zelfstandig keuzes te maken en oog en oor heeft voor anderen.

Meer informatie

Meer informatie over onze locatie vind je in de Schoolgids. Die staat – samen met andere nuttige informatie – onder ‘Downloads’.

Schoolleiding

De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk voor alle zaken op de locatie. Zij wordt ondersteund door vijf kernteamleiders die taken hebben zoals zorg, buitenschoolse activiteiten, nascholing, kwaliteitszorg, examens, stages, etc. De kernteamleiders houden zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken als de begeleiding van leerlingen en onderwijs.

Locatiedirecteur: Jenny Vrencken
Leerjaar 1 en 2 beroepsgericht, Leerjaar 3 en 4 kaderberoepsgericht: Dianne Jochoms
Leerjaar 1 en 2 BB+: Willy Sanders
Leerjaar 1 en 2 havo-d, mavo en mavo-d: Felix de Vries
Leerjaar 3 en 4 basisberoepsgericht: Annette Smid
Leerjaar 3 en 4 mavo: Hans de Neling

Volg ons online:                Isala Wesenthorst Bluemers Almende Magister