Schoolleiding

Schoolleiding

De dagelijkse gang van zaken op het Almende College wordt aangestuurd door de schoolleiding. Deze bestaat uit de rector, een directeur onderwijs, een directeur Kwaliteit en organisatie, een hoofd bedrijfsvoering en acht afdelingsleiders.

De schoolleiding heeft de portefeuilles onderling verdeeld. De afdelingsleiders sturen Secties/ teams aan en houden zich bezig met onderwijs, begeleiding en personeel.

Rector: Pauline Wenderich (te bereiken via info@almendecollege.nl)
Conrector Onderwijs : René de Jonge
Conrector Bedrijfsvoering & Organisatie: Tom Noten

Teamleiders:

vmbo onderbouw beroepsgericht: Tommy Haccou
mavo: Sandra Weetink
vmbo bovenbouw beroepsgericht: Dianne Jochoms
mavo: Aad Veldboer a.i.

havo/vwo onderbouw: Marijn van Huet a.i.
havo 3 & vwo 3: Luc Krabben
havo bovenbouw: Frederik Scholtz
vwo bovenbouw: Petra van Loon