Schoolleiding

Schoolleiding

De dagelijkse gang van zaken op het Almende College wordt aangestuurd door de schoolleiding. Deze bestaat uit de rector, een conrector onderwijs, een conrector bedrijfsvoering en organisatie en acht afdelingsleiders.

De schoolleiding heeft de portefeuilles onderling verdeeld. De teamleiders sturen collega’s in secties/ leergebieden/ profielen aan en houden zich bezig met onderwijs, leerlingen, begeleiding en personeel.

Rector: Pauline Wenderich
Conrector Onderwijs : Sanne Rooding
Conrector Bedrijfsvoering & Organisatie: Tom Noten

De directie is te bereiken via directiesecretariaat@almendecollege.nl

Teamleiders:

vmbo onderbouw beroepsgericht: Herm Aalders
mavo: Sandra Weetink
vmbo bovenbouw beroepsgericht: Dianne Jochoms
mavo: Jeroen Peters

havo/vwo onderbouw: Marijn van Huet
havo 3 & vwo 3: Kees Markhorst
havo bovenbouw: Frederik Scholtz
vwo bovenbouw: Petra van Loon