Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

Passend onderwijs voor uw kind

Het idee achter passend onderwijs is dat alle leerlingen een onderwijsplek moeten krijgen die past bij hun mogelijkheden. Ook als ze daarbij extra ondersteuning nodig hebben, zoals extra begeleiding op school, medische hulp, aangepast lesmateriaal of onderwijs op andere school.

Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen staat ingeschreven of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. De school moet dus eerst onderzoeken wat uw kind aan ondersteuning nodig heeft. Kan de school deze ondersteuning zelf niet
bieden, dan gaat de school samen met u en uw kind op zoek naar een meer passende onderwijsplek.

Inzet van het samenwerkingsverband

Om ervoor te zorgen dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek is, werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Een samenwerkingsverband krijgt geld van de Rijksoverheid om te zorgen voor extra ondersteuning. Dat geld verdelen ze over de verschillende soorten scholen, zoals speciaal onderwijs, praktijk onderwijs en reguliere scholen. Behalve met scholen heeft ons samenwerkingsverband contact over leerlingen met gemeente, jeugdzorg en leerplicht. Daarnaast brengen wij verschillende experts uit de regio bij elkaar voor overleg, zoals orthopedagogen, jeugdmaatschappelijk werkers, coördinatoren en ambulant begeleiders. Zo ontstaan netwerken waarin we elkaar gemakkelijk kunnen vinden en we kunnen zoeken naar de beste ontwikkelingsmogelijkheden
van uw kind.

Meer informatie

Wilt u meer weten over passend onderwijs in Doetinchem? Kijk dan op de websites van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappassendonderwijs.nl het Steunpunt Passend Onderwijs, of bij www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl of neem contact op.