Opleidingsschool

Aspirant Opleidingsschool IN-oost

Sinds jaren is er een nauwe en zeer goede samenwerking tussen de scholen van Achterhoek VO en de lerarenopleidingen van de Faculteit Educatie Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Docenten Academie. Achterhoek VO gaat deze samenwerking verstevigen en is inmiddels aspirant opleidingsschool. Hierbij zal de opleiding van de studenten voor 40% in de praktijk, dus op school komen te liggen.

Opleidingsschool IN*oost staat voor professionele leer-en kennisgemeenschap voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek. Dit willen wij bereiken door onder meer het opzetten van professionele leergemeenschappen, het doen van onderzoek in de scholen (verder) te brengen, onze regiofunctie te verstevigen en gezamenlijk te werken aan een betere opleiding van studenten van lerarenopleidingen.

De scholen die deel uitmaken van Opleidingsschool IN*oost zijn Almende College, Gerrit Komrij College, Ludger College, Metzo College, Rietveld Lyceum, Schaersvoorde en Ulenhofcollege.

Op de website www.in-oost.nl vindt u meer informatie over Opleidingsschool IN*oost.