Organisatie

Organisatie

Talent is thuis op Almende College

Onze school omvat alle vormen van voortgezet onderwijs en telt in totaal 2100 leerlingen verdeeld over drie locaties. Van Basisberoepsgericht vmbo tot en met vwo bereiden wij de leerlingen voor op hun eigen zelfstandige toekomst. Het onderwijsaanbod is daarop afgestemd door veel aandacht te besteden aan persoonlijkheidsontwikkeling, samenwerken en kritisch en ondernemend denken. Het Almende College biedt met uitdagend en praktijkgericht onderwijs leerlingen een betekenisvolle opleiding waarin zij samen met ons talent optimaal kunnen ontwikkelen.

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, leerlingen en ouders. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over allerhande schoolzaken. Daarnaast heeft de MR een aantal rechten die verankerd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Over een aantal zaken moet de schoolleiding advies of instemming van de MR vragen. De MR vergadert ongeveer 6 x per jaar. Vertegenwoordigers uit de MR hebben zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Achterhoek VO. Overige betrokkenheid (ouders en leerlingen) wordt per locatie geregeld en zijn te vinden in onze schoolgids

Keurmerkschool

Het Almende College heeft het Keurmerk het ILS (Instituut Leraar en School) en de Radboud Docenten Academie. Als samenwerkingsschool draagt het Almende College bij aan de opleiding van tientallen toekomstige leraren per jaar, afkomstig van de leraren- opleidingen van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Het keurmerk geeft aan dat dit met een hoge kwaliteit gebeurt.

Schooladviesraad

De schooladviesraad wordt gevormd door een aantal eindverantwoordelijke betrokkenen uit bedrijven, instellingen en bestuur in onze regio. Met hen bespreekt de directie een aantal keren per jaar de ontwikkelingen in de samenleving in relatie tot de positie en keuzes van de school. Zo willen we voorkomen in een tunnelvisie terecht te komen.

Volg ons online:                Isala Wesenthorst Bluemers Almende Magister