Vmbo

Vmbo

Almende Laudis is de vmbo-locatie van het Almende College. Leerlingen volgen zowel de onder- als bovenbouw van BB+, kader, basis, beroepsgericht en de theoretische leerweg (mavo). Kenmerkend voor onze school zijn het leerpleinonderwijs en de profielen in de bovenbouw.

Naast het toerusten van onze leerlingen met kennis is er veel aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden. Onze leerlingen laten zien wat ze kunnen en wie ze zijn! Op Almende Laudis wordt met leerpleinen gewerkt. Daarmee bouwen we aan toekomstbestendig onderwijs. Onze leerlingen krijgen meer regie over hun onderwijsprogramma en er komt meer ruimte voor maatwerk en verdieping. De leerlingen worden in hun leerontwikkeling gecoacht door hun mentor. Op de Almende ontwikkelen leerlingen zich tot kritische wereldburgers die klaar zijn voor hun toekomst.

 

Mavo

Leerlingen die instromen in deze leerroute volgen in de eerste twee leerjaren algemeen vormende vakken van het onderbouwprogramma. Aan het einde van het tweede leerjaar kunnen voor leerjaar 3 enkele vakken gekozen worden.

Lees meer →

Beroepsgericht
(basis, kader)

 

Lees meer →