Onderwijs

Iedere leerling telt

Het Almende College staat middenin de samenleving en is een school die leerlingen dichtbij huis in staat stelt zich te ontwikkelen tot zelfstandige, gemotiveerde en kritische jongeren. Jongeren die bijdragen aan de lokale en regionale samenleving.

Geen hokjes of eenrichtingsverkeer, maar het individu staat daarbij centraal. Daarom kent de onderbouw voornamelijk schakelgroepen waarin leerlingen uit verschillende niveaus bij elkaar in de klas zitten. Na de eerste twee jaar wordt – in de regel – samen met leerling en ouders gekeken welk vervolgtraject het best bij de leerling past.

Eigen verantwoordelijkheid van de leerling is een essentiële voorwaarde in de ontwikkeling. Het Almende College biedt volop mogelijkheden en werkt door middel van actieve coaching aan de groei van dat verantwoordelijkheidsbesef.

 

Het Almende College

Het Almende College is een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek. De school omvat alle vormen van voortgezet onderwijs en telt in totaal 2.000 leerlingen.

 

Almende Isala
havo-determinatie, havo en vwo

De vwo-afdeling heeft Atheneum en Gymnasium. Isala biedt vier Stromingen: Technasium, Internationaliseren, Kunst & Cultuur en Sport & Gezondheid.

Almende Laudis
vmbo

De leergebieden Moderne vreemde talen (MVT), biologie, natuurkunde en scheikunde (BINASK), aardrijkskunde, economie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer (Mens&Wereld). Almende biedt vijf profielen aan in de beroepsgerichte leerwegen van de bovenbouw: Bouwen, Wonen en Interieur; Economie en Ondernemen; Horeca, Bakkerij en Recreatie; Produceren, Installeren en Energie; Zorg en Welzijn.

Dependance Almende College
vmbo

De leergebieden Nederlands, wiskunde en creatieve, kunstzinnige, muzikale en technologische vakgebieden (KMT) en BB+ (basis beroepsgericht plus) zijn hier gehuisvest.

Bewegingsonderwijs: wordt op meerdere gymlocaties in de nabije omgeving gegeven.

 

Een overzicht van ons onderwijsaanbod ziet u hieronder