Mavo

Mavo

Leerlingen die instromen in deze leerroute volgen in de eerste twee leerjaren algemeen vormende vakken van het onderbouwprogramma. Aan het einde van het tweede leerjaar kunnen voor leerjaar 3 enkele vakken gekozen worden. Aan het einde van het derde leerjaar tellen bepaalde vakken en vakonderdelen al mee voor het schoolexamen. In leerjaar 4 doen leerlingen het landelijke centrale eindexamen in minimaal zes theorievakken. Doet een leerling examen in zes vakken waarvan een het vak Dienstverlening en Producten (DVPR) is, dan krijgt hij of zij het diploma van de gemengde leerweg.

Bovenbouw

In het derde leerjaar van de mavo volgen de leerlingen tien potentiƫle examenvakken. In maart van dat leerjaar kiest de leerling voor leerjaar 4 een sector (Techniek, Zorg & Welzijn, Economie, Landbouw) waarin een aantal verplichte vakken (waaronder Nederlands en Engels) is opgenomen dat nodig is voor de vervolgopleiding. Daarnaast kunnen enkele vakken vrij gekozen worden. In leerjaar 4 moet examen gedaan worden in minimaal zes vakken. In de bovenbouw mavo krijgen de leerlingen naast de examenvakken ook ckv, maatschappijleer, bewegingsonderwijs en coach-/begeleidings-/ondersteuningslessen.

Mavo-examen in zeven examenvakken

Leerlingen die aan het einde van leerjaar 3mavo goede jaarcijfers en de juiste werkhouding hebben, mogen een extra, dus een zevende, examenvak kiezen. Voor die leerlingen vormt dit een mogelijkheid tot verbreding van het pakket en daarmee van de keuzemogelijkheden op het mbo. Van leerlingen die willen doorstromen naar het havo verwachten we dat ze in zeven vakken examen doen, zodat er een betere aansluiting is met de profielen in de bovenbouw van de havo.

Dienstverlening & Producten

Alle leerlingen van het derde leerjaar mavo volgen het programma Dienstverlening & Producten (DVPR). Het doel van dit vak is de leerlingen een beter beeld te laten krijgen van de studie- en beroepsmogelijkheden binnen de vier sectoren techniek, landbouw, economie en zorg en welzijn. In de sectoren worden leerlingen een aantal professionele vaardigheden aangeleerd en de doorlopende leerlijn naar het mbo te versterkt. De lesstof, gegroepeerd rondom een bepaald thema, is uitdagend, gevarieerd en biedt mogelijkheden tot buitenschools leren. Qua pedagogisch-didactische werkwijze sluit het vak goed aan bij het competentiegericht onderwijs van het mbo.