Havo

Havo

Almende Isala is de havo-vwo-locatie van het Almende College. Op onze locatie volgen ca 1.000 leerlingen zowel de onder- als bovenbouw van havo, atheneum of gymnasium. Kenmerkend voor onze school zijn de stromingen Internationaliseren, Kunst & Cultuur, Sport & Gezondheid en Technasium in de onderbouw, en in de bovenbouw een internationaal uitwisselingsprogramma en versterkt taalonderwijs (Cambridge).

Brugklas havo/vwo

De brugklas is een bijzondere klas. Leerlingen uit een groot gebied en afkomstig van veel verschillende basisscholen komen terecht in een nieuwe schoolomgeving en in de klas bij een groot aantal onbekende medeleerlingen.
Almende Isala heeft verschillende brugklassen, namelijk mavo/havo , havo/vwo en vwo. Van een aantal leerlingen dat in de mavo/havo brugklas instroomt, is het nog niet duidelijk of mavo of havo de beste keus is. Een leerling van wie verwacht mag worden dat hij doorgroeit naar het derde leerjaar van havo, kan worden geplaatst in de

mavo/havo klas

Voor de leerlingen in de havo/vwo-klassen volgt aan het einde van leerjaar twee het moment waarop de keuze tussen havo en vwo gemaakt wordt. Gedurende het eerste leerjaar wordt een screening gedaan naar het welbevinden van de leerlingen op school. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Schoolvragenlijst (SAQl). Deze lijst geeft de mentor meer inzicht in zowel positieve als negatieve factoren die het functioneren van de leerlingen beïnvloeden. In de mentorles staan persoonlijke ontwikkeling en groepsprocessen centraal.

Leerjaar 3

Vanaf het derde leerjaar zitten leerlingen in de leerroute havo of vwo. Er zijn havo- en atheneumklassen en bij voldoende belangstelling is er ook een aparte gymnasiumklas. Op deze manier kunnen leerlingen in het derde leerjaar beter worden voorbereid op de bovenbouw.

Er zijn twee wegen die naar havo leiden. Op Almende Isala kunnen leerlingen ook de leerroute voor havo-d volgen. Havo-d bestaat uit een tweejarige brugperiode op havo-niveau, waarna een leerling zijn loopbaan kan vervolgen op de havo op Almende Isala of op de mavo op Almende Laudis. Aan het eind van het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een bepaald profiel en een vakkenpakket dat in de bovenbouw gevolgd gaat worden.

De decanen houden zich bezig met de begeleiding van leerlingen bij hun loopbaanoriëntatie (LOB). Deze oriëntatie resulteert in de profielkeuze in leerjaar 3. De leerlingen van leerjaar 3 beginnen in januari met het profielkeuze- traject. Zij worden daarbij geholpen door zowel hun mentor als de decaan. Tijdens een speciale LOB-dag maken de leerlingen kennis met vakken uit de bovenbouw. Daarnaast maken zij een interessetest en hebben alle leerlingen tenminste één individueel gesprek met de decaan.

Naar de bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit de leerjaren havo 4 en 5. In deze jaren sluiten de leerlingen hun opleiding af en bereiden zij zich voor op de studie aan een hogeschool. Vanwege de verschillende combinaties van verwante vakken onderscheiden we vier profielen: cultuur en maatschappij (CM), economie en maatschappij (EM), natuur en gezondheid (NG) en natuur en techniek (NT).

Vanaf het derde leerjaar zitten leerlingen in de leerroute havo.Op deze manier kunnen leerlingen in het derde leerjaar beter worden voorbereid op de bovenbouw.

Alle vakken zijn examenvakken, die in de slaag-zakregeling meetellen. De kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben daarbij een extra gewicht.