Havo/Vwo

Havo/vwo

Almende Isala is de havo-vwo-locatie van het Almende College. Op onze locatie volgen ca 1.000 leerlingen zowel de onder- als bovenbouw van havo, atheneum of gymnasium. Kenmerkend voor onze school zijn het aanbod van een aparte vwo klas in klas 1 en 2, de stromingen Internationaliseren, Kunst & Cultuur, Sport & Gezondheid en Technasium in de onderbouw, en in de bovenbouw een internationaal uitwisselingsprogramma en versterkt taalonderwijs (Cambridge).

Naast het toerusten van onze leerlingen met kennis is er veel aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden. Onze leerlingen laten zien wat ze kunnen en wie ze zijn! Op Almende Isala wordt gewerkt met een flexrooster. Daarmee bouwen we aan toekomstbestendig onderwijs.

Onze leerlingen krijgen meer regie over hun onderwijsprogramma en er komt meer ruimte voor maatwerk en verdieping. De leerlingen worden in hun leerontwikkeling gecoacht door hun mentor. Op de locatie Isala ontwikkelen de leerlingen zich tot kritische wereldburgers die klaar zijn voor hun toekomst.

Havo

Er zijn twee wegen die naar havo leiden. Vanuit havo/vwo of de leerroute voor havo-d. Havo-d bestaat uit een tweejarige brugperiode op havo-niveau, waarna een leerling zijn loopbaan kan vervolgen op de havo op Almende Isala.

Lees meer →

Vwo

Almende Isala is de havo-vwo-locatie van het Almende College. Op onze locatie volgen ca 1.000 leerlingen zowel de onder- als bovenbouw van havo, atheneum of gymnasium. Kenmerkend voor onze school zijn het aanbod van een aparte vwo klas in klas 1 en 2, de stromingen Internationaliseren, Kunst & Cultuur, Sport & Gezondheid en Technasium in de onderbouw, en in de bovenbouw een internationaal uitwisselingsprogramma en versterkt taalonderwijs (Cambridge).

Lees meer →

Stromingen in de onderbouw

Op Almende Isala hebben wij aandacht voor de verscheidenheid van onze leerlingen en daar hechten wij groot belang aan. Om recht te doen aan die verscheidenheid zijn stromingen geïntroduceerd, in het eerste leerjaar maken de leerlingen kennis met alle stromingen, om halverwege het schooljaar de stroming te kiezen waarin ze zich in leerjaar 2 en 3 verder gaan specialiseren. De vier stromingen waar leerlingen uit kunnen kiezen zijn: Internationaliseren, Kunst & Cultuur, Sport & Gezondheid en Technasium

Technasium (onderzoek & ontwerpen in de bovenbouw)

Bij het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O), het eindexamenvak behorende bij het Technasium, werken leerlingen in teams aan actuele bètatechnische vraagstukken van echte opdrachtgevers. Leerlingen zoeken zelf een opdrachtgever en een opdracht die past bij hun interesse en mogelijke vervolgopleiding.

Theorie en praktijk worden gecombineerd. Vaak wordt op basis van onderzoek een ontwerp gemaakt voor een project dat raakvlakken heeft met een of meerdere bètawerelden. Leerlingen leren niet alleen inhoudelijk over de werelden van bèta en techniek, maar ook hoe je een groot project met een groep aanpakt, hoe je handig samenwerkt en hoe je contact legt en onderhoudt met een opdrachtgever, hoe je je ideeën op een duidelijke en effectieve manier presenteert en hoe je reflecteert en jezelf steeds verder ontwikkelt.

Internationalisering

Wij hebben als taak om onze leerlingen voor te bereiden op een plek in de samenleving. Deze samenleving houdt vandaag de dag al lang niet meer op bij de Nederlandse grens. Daarom leren wij hen ook een kijkje te nemen buiten onze eigen landsgrenzen en hen zo in staat te stellen kennis te maken met het kleurrijke Europa.

Tevens is het een eerste stap in het leren gebruiken van de Engelse taal in een praktijk die het noodzakelijk maakt de taal “voldoende” te beheersen.

Iedere leerling die op Almende Isala zijn diploma behaalt, heeft internationale ervaring opgedaan. Vanwege de Covid-19 heeft Internationalisering een andere vorm gekregen de afgelopen jaren. We hopen dit z.s.m. weer in de oorspronkelijke vorm aan te kunnen bieden.

Cambridge certificaten

Bij het vak Engels wordt een lesmethode gebruikt die leerlingen voorbereidt op het reguliere eindexamen Engels. Met deze methode kunnen leerlingen zich tevens voorbereiden op het Cambridge-examen Engels. Deelname aan dat examen is niet verplicht; in december kunnen leerlingen in de voorexamenklassen aangeven of zij in havo 5/vwo 6 examen willen doen in Cambridge-Engels.

Leerlingen kunnen op twee niveaus deelnemen aan het examen: het B2 First Certificate in English, en het C1 Certificate in Advanced English. Deze examens hebben een meerwaarde ten opzichte van het havo-/vwo-diploma. Ze vergroten de kansen op de arbeidsmarkt en worden internationaal erkend door bedrijven, hogescholen en universiteiten in Groot-Brittannië en Amerika.

 

Het flexrooster

De kern van het flexrooster is dat leerlingen drie of vier reguliere vaklessen op een dag volgen: voor de meeste klassen geldt dat de leerlingen 16 vaklessen hebben, dat varieert per leerjaar. Die lessen duren 80 minuten worden steeds gevolgd door een pauze en hebben een vaste plek in het rooster. Daarnaast moeten de leerlingen per week minimaal vijf flexuren van 40 minuten volgen. Een uitzondering hierop zijn de examenklassen en de leerlingen die in de bovenbouw het vak O&O volgen.

De flexuren vinden ’s ochtends voor de reguliere vaklessen of ’s middags na deze vaklessen plaats. Leerlingen kiezen zelf en/of in overleg met hun mentor en vakdocent welke flexuren ze volgen, op basis van behoefte, noodzaak of interesse.

Er zijn verschillende flexuren waaruit leerlingen kunnen kiezen, namelijk:

Vakflex (VF) waarin leerlingen bij een vak extra instructie krijgen of begeleid kunnen werken aan het vak;

Werkflex (WF) waarin huiswerk wordt gemaakt, wordt gestudeerd of in groepjes aan opdrachten en projecten wordt gewerkt;

Studieflex (SF) waarin leerlingen in stilte en rust kunnen werken en leren, onder toezicht.

In het flexrooster is het schooljaar verdeeld in twee semesters. Elk semester bestaat weer uit twee periodes; dus periodes 1 en 2 vormen samen semester 1 en semester 2 bestaat uit periodes 3 en 4.