Beroepsgericht

Beroepsgericht

Beroepsgericht onderbouw

Leerlingen die instromen in beroepsgerichte klassen volgen in de eerste twee leerjaren algemeen vormend onderwijs. Van een echte beroepsgerichte opleiding is nog geen sprake. In het tweede leerjaar komt de bovenbouw in zicht en gaan de leerlingen zich tijdens lessen ProfielOriëntatie (PO) oriënteren op het maken van keuzes in profielen. Daarnaast krijgen ze van mentoren en decanen informatie over de profielen in de bovenbouw en de mogelijkheden tot vervolgstudie. Aan het einde van het tweede leerjaar wordt bepaald op welk niveau verder wordt gegaan in het derde leerjaar.

De beroepsprogramma’s bieden naast actuele programma’s een goede aansluiting op het mbo. Er zijn veel keuzemogelijkheden en kansen om te onderzoeken welke vervolgopleiding het beste bij iemand past.

 

Beroepsgericht bovenbouw

Het onderwijs in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen geeft een algemene oriëntatie op een beroepsrichting. Voor alle profielen binnen de beroepsgerichte leerwegen geldt dat ruim de helft van de lessen wordt besteed aan beroepsgerichte vakken. De overige lessen aan algemeen vormende vakken. Hierin zijn de praktische en theoretische onderdelen volledig op elkaar afgestemd. Zo is de afwisseling groot en wordt de motivatie van de leerlingen sterk gestimuleerd. Alle profielen bieden een breed programma aan waardoor leerlingen met ruime kennis en vaardigheden kunnen doorstromen naar vervolgopleidingen. In de kaderberoepsgerichte leerweg is het programma uitgebreider en theoretischer dan in de basisberoepsgerichte leerweg. Beide leerwegen zijn een basisopleiding voor  vervolgopleidingen op het mbo.

 

Profielen vmbo bovenbouw

Er zijn in de beroepsgerichte leerwegen vijf profielen die we aanbieden.

In de sector techniek kunnen de leerlingen kiezen uit de profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE). In beide profielen wordt naast de beroepspraktijkvorming ook veel aandacht besteed aan het kunnen samenwerken, het kunnen plannen en aan de sociale vorming van de leerlingen. Vaardigheden waaraan in het vervolgtraject en in het bedrijfsleven steeds hogere eisen worden gesteld.

In de sector Economie kunnen onze leerlingen kiezen uit de profielen Economie en Ondernemen (EO) en Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR). Beide profielen zijn de basis voor een van de vele beroepsmogelijkheden in de commerciële- en grafische sector, de horeca en het toerisme.

Als leerlingen een beroep willen gaan uitoefenen in de wereld waarin zij klaarstaan en zorgen voor een ander, dan kiezen zij voor de sector en het gelijknamige profiel Zorg en Welzijn.

We zetten de profielen hieronder op een rij.

Bouwen, wonen & interieur (BWI)

In dit beroepsgerichte profielvak leer je de basiskennis en vaardigheden van bouwen, design en decoratie. De keuzevakken maakt het voor leerlingen mogelijk om zich verder te verbreden of te verdiepen in de onderdelen die hem of haar aanspreekt en waar hij of zij zich graag in zou willen specialiseren.

Er wordt gewerkt met diverse digitale middelen zoals de lesmethode, een snijplotter, het tekenprogramma Autocad en Excel. Naast bijvoorbeeld timmeren leert de leerling onder andere eenvoudige interieurelementen te ontwerpen, te calculeren, zelf te maken en te decoreren. Aan de hand van schetsen en moodboards presenteren en motiveren zij hun werkstuk.

Om als beginnend beroepsbeoefenaar goed te kunnen functioneren leren ze ook het belang van goede vakkennis en vaardigheden en een professionele beroepshouding.

Economie & ondernemen (EO)

De brede opleiding EO laat zien wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een bedrijf, zowel voor als achter de schermen. De leerling maakt kennis met werkvelden zoals administratie, logistiek, marketing, ondernemen en webshop. Een groot deel van de opdrachten maken ze op de computer en daarnaast leren ze in de praktijklessen, tijdens bedrijfsbezoeken of op een van de stages in de detailhandel.

Omdat de computer niet meer weg te denken is uit welk bedrijf dan ook, besteden we veel aandacht aan algemene computervaardigheden. Leerlingen leren bijvoorbeeld goed om te gaan met diverse programma’s van Microsoft zoals Word, PowerPoint en Excel.

Daarnaast moeten zij zowel een product als zichzelf kunnen verkopen. Daarom is de techniek van het presenteren ook een onderdeel van de opleiding. Hierbij kun je denken aan het geven van een presentatie voor een groep mensen, het verkopen en afrekenen van een product in een van onze winkels of aan het ontwerpen en inrichten van een etalage of vitrine.

En wie koopt er tegenwoordig nou niet online? Ook daar besteden we ruim aandacht aan in het werkveld ‘Webshop’ waar leerlingen hun eigen webwinkel gaan runnen!

Horeca, bakkerij & recreatie (HBR)

Vinden leerlingen het leuk om gasten of klanten een leuke tijd te bezorgen, te helpen bij het regelen van een vakantie of iets lekkers te bereiden? In het profiel HBR maken ze kennis met gastheerschap, keuken, bakkerij en recreatie. Werken in HBR is afwisselend en uitdagend. Als iemand voor het profiel HBR kiest, kunnen zij op het mbo verder leren voor verschillende beroepen in de horeca, bakkerij, toerisme en recreatie. In de keuken en schoolrestaurant ‘t Podium oefenen leerlingen koken en serveren. Hierbij is hygiëne, vaktechnische vaardigheden en het correct omgaan met gasten heel belangrijk. Ze krijgen op deze manier een idee hoe het werk later in de horeca er uit zal zien.

In de bakkerij leren zij niet alleen vakkundig allerlei lekkernijen maken, maar ook om deze fraai te decoreren en te presenteren. Creativiteit speelt een belangrijke rol. Houdt iemand van het uitzoeken, plannen en organiseren van vakanties of vrije tijd, dan kunnen zij ook in dit profiel terecht. HBR- mensen willen graag dat andere mensen het naar hun zin hebben.

Produceren, installeren & energie (PIE)

In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen. Leerlingen leren verschillende technieken uitvoeren in diverse gebieden. In het beroepsgerichte vak PIE leren ze de basiskennis en vaardigheden over elektrische installaties, mechatronica, installaties die met water te maken hebben en metaaltechniek. Natuurlijk horen daar de theorie en tekeningen in 2d en 3d ook bij. Naast het praktisch bezig zijn in de praktijkruimte kunnen leerlingen in het zogenaamde leerwerkhuis in eigen tempo verder werken aan de theoretische (basis)kennis. Ze leren onder andere werken met digitale tekenprogramma solid works. In het leerwerkhuis hebben zij de beschikking over computers, een kleurenprinter en een 3D-printer. Om als beginnend beroepsbeoefenaar goed te kunnen functioneren is het van belang dat ze over algemene en professionele kennis, vaardigheden en houdingen beschikken die in de praktijk gevraagd worden.

Zorg & welzijn (ZW)

Leerlingen volgen in dit profiel lessen op het speciaal daarvoor ingerichte leerplein. Leerlingen werken met een methode die praktijk en theorie combineert en waarin de toekomstige beroepspraktijk centraal staat. Zij werken volgens een roulatiesysteem zelfstandig of samen aan opdrachten vanuit acht werkvelden, zoals het kinderdagverblijf, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg of de jeugdhulpverlening.

Leerlingen leren plannen, uitvoeren en reflecteren op eigen gedrag en zij ontwikkelen verder hun talenten en vaardigheden. Zij vinden het geen probleem om praktische vaardigheden te oefenen met klasgenoten. Ook werken zij aan ICT-vaardigheden, aangezien de computer in de zorg een niet meer weg te denken onderdeel is. Door het volgen van keuzevakken krijgen ze nog meer zicht op vervolgopleidingen die goed aansluiten bij de eigen mogelijkheden en interesses. Met het profiel ZW hebben leerlingen diverse vervolgmogelijkheden op het mbo die allemaal met hun worden besproken.