Onderwijs

Iedere leerling telt

Het Almende College staat middenin de samenleving en is een school die leerlingen dichtbij huis in staat stelt zich te ontwikkelen tot zelfstandige, gemotiveerde en kritische jongeren. Jongeren die bijdragen aan de lokale en regionale samenleving.

Geen hokjes of eenrichtingsverkeer, maar het individu staat daarbij centraal. Daarom kent de onderbouw voornamelijk schakelgroepen waarin leerlingen uit verschillende niveaus bij elkaar in de klas zitten. Na de eerste twee jaar wordt – in de regel – samen met leerling en ouders gekeken welk vervolgtraject het best bij de leerling past.

Eigen verantwoordelijkheid van de leerling is een essentiële voorwaarde in de ontwikkeling. Het Almende College biedt volop mogelijkheden en werkt door middel van actieve coaching aan de groei van dat verantwoordelijkheidsbesef.