Over Laudis

Over Laudis

Onderwijsaanbod
Schoolleiding

Onderwijsaanbod

Almende Laudis is een nieuwe school met een plezierig leerklimaat waar we leerlingen uitdagen en motiveren om de beste versie van zichzelf te worden. Ons nieuwe gebouw leent zich uitstekend voor de onderwijsvernieuwing die wij gaan doorvoeren. We gaan vanaf schooljaar 2021-2022 werken met leergebieden. De veilige sfeer op school biedt leerlingen de kans om zich te ontwikkelen en ontplooien. Ieder op z’n eigen niveau en met ondersteuning voor de leerlingen die dat nodig hebben. Onze docenten dragen daaraan bij door betrokken te zijn met iedere leerling en zijn/haar ouders.

Teams

Om die veilige sfeer en goede begeleiding waar te maken, werken we met teams. Zo’n team bestaat uit een vaste groep mentoren en docenten die verantwoordelijk is voor een bepaalde groep leerlingen. Niet alleen als het gaat om onderwijs, maar ook om de begeleiding en zorg. De teams houden zich ook bezig met onderwijsontwikkeling. Hierdoor worden kwaliteiten van docenten beter benut, is de betrokkenheid van docenten groter en zijn de overleglijnen korter.

Ruimte voor talent

Elk mens is uniek en beschikt over individuele kwaliteiten. Op Almende Laudis willen we leerlingen ruimte en mogelijkheden geven hun talenten te ontplooien. Enkele voorbeelden zijn de talentdagen in leerjaar 1 en 2, de schoolband, talentenshow SPOT!, culturele workshops, audiovisuele technieken, vakwedstrijden beroepsgericht en regelingen op maat voor leerlingen die bijzonder goed zijn in sport, kunst of cultuur. Daarnaast staan er op het rooster Laudis-uren, waarbij de leerlingen op een andere manier bezig zijn met leren. Er worden vooral onderwerpen aangeboden waarin leerlingen kunnen proeven aan niet vakgebonden activiteiten. Wat is jouw talent?

Als een leerling het Almende Laudis met een diploma verlaat, is er niet alleen voldoende kennis aanwezig om in een vervolgstudie te kunnen slagen. Er vertrekt een jongere die in staat is zelfstandig keuzes te maken en oog en oor heeft voor anderen.

 

Schoolleiding

De directeur vmbo is eindverantwoordelijk voor alle zaken. Zij wordt op de Bluemers ondersteund door vier teamleiders die zich vooral bezig houden met de dagelijkse gang van zaken, met de begeleiding van leerlingen en met onderwijsvernieuwing. Teamleiders hebben ook managementtaken, zoals leerlingbegeleiding, beheer, kwaliteitszorg, etc.

Directeur vmbo                            Heidy Breeuwer-van de Zand

Teamleider onderbouw              Tommy Haccou/ Felix de vries

Teamleider bovenbouw              Hans de Neling/ Dianne Jochoms

Volg ons online:                Isala Wesenthorst Bluemers Almende Magister