Over Isala

Over Isala

Onderwijsaanbod
Flexrooster
Schoolleiding

Onderwijsaanbod

Uitdaging, motivatie en enthousiasme zijn drie belangrijke pijlers in het onderwijsaanbod op het Almende College Isala. Het maken van keuzes is daarbij belangrijk en daarom bieden wij naast de reguliere lessen ook vier stromingen. Voor je in de brugklas begint, maak je kennis met alle stromingen en kies je samen met jouw ouders / verzorgers de stroming die bij je past. Deze stromingen zijn:

Technasium

Binnen Technasium staan Onderzoek en Ontwerpen centraal. Leerlingen maken kennis met opleidingen en beroepen uit de wereld van Bèta en Techniek. In de projecten combineren ze theorie en praktijk. Zo ontwerpen ze bijvoorbeeld een survivaltoestel waarbij rekening gehouden moet worden met veiligheidseisen. Of maken ze – samen met een ziekenhuis – een educatieve game voor jonge patiënten om ze iets over hun ziekte te leren.

Kunst & Cultuur

Muziek, theater, beeldende vorming en design vormen samen de basis van de stroming Kunst & Cultuur. In creatieve opdrachten maken leerlingen kennis met hun eigen talent en de wereld van kunst en cultuur. Van het maken van een 3D-ontwerp dat bij het ICER in Ulft met een echte 3D-printer wordt uitgeprint, tot het maken van een complete theaterproductie. Op deze manier leren leerlingen alle facetten en beroepen kennen die bij het maken van zo’n productie komen kijken.

Internationaliseren

Leerlingen krijgen tijdens een studie of toekomstig werk te maken met andere talen en/of culturen. Binnen de stroming Internationaliseren kunnen zij zich hierop optimaal voorbereiden. Leerlingen die voor deze stroming willen kiezen, hoeven niet heel goed te zijn in talen en aardrijkskunde. Ze moeten het vooral leuk vinden om te puzzelen met talen en om zich te verdiepen in de leefwereld van mensen in andere landen.

Sport & Gezondheid

De stroming Sport & Gezondheid is zeker niet alleen voor sporttalenten. Leerlingen die geïnteresseerd zijn in sport en alles wat daarmee te maken heeft, vinden in deze stroming hun uitdaging. Iedereen op zijn eigen niveau. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: de geschiedenis van de sport, sportjournalistiek, sport en voeding, trainingsschema’s, doping en de sport van de toekomst.

Flexrooster

Op het Isala werken we volgens het Flexrooster. Hierbinnen bepalen leerlingen voor een deel zelf hoe hun rooster eruitziet. De leerling kiest zelf – of samen met de mentor of vakdocent – welke invulling hij geeft aan de flexuren.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie varianten:
Vakflex: tijdens deze uren krijgt de leerling extra instructie of begeleiding in een bepaald vak. (Het kan zijn dat een vakdocent leerlingen op basis van resultaten dringend adviseert om een bepaald vak te volgen tijdens de flexuren);
Werkflex: hiervoor kiest een leerling als hij huiswerk wil maken of samen met anderen aan een opdracht of project wil werken;
Studieflex: tijdens deze uren kan in stilte en onder toezicht geleerd of gewerkt worden aan een opdracht.

Voordelen:

Het Flexrooster levert leerlingen en docenten onder meer de volgende voordelen op:

– minder vakken op een dag en daardoor minder wisselingen en meer rust in school voor leerlingen en docenten;
– gelegenheid om op school te werken en leren, al dan niet onder begeleiding;
– meer ruimte voor maatwerk omdat leerlingen zelf kiezen wat en plannen wanneer ze iets doen;
– tijd voor verdieping en verrijking van kennis;
– iedere lesdag eindigt uiterlijk om 15.30 uur. De school is iedere dag tot 16.30 uur open en beschikbaar voor leerlingen als ze langer door willen werken, dan kan dat.

Klik hier voor de flyer van het Flexrooster.

Directie

De directeur van Almende College Isala geeft samen met de vier afdelingsleiders leiding aan deze locatie. Voor de klassenindeling en mentoren verwijzen wij u naar de schoolgids.

Locatiedirecteur: Mascha Schnitzler
Onderbouw leerjaar 1 en 2: Arne Notten
Onderbouw leerjaar 3: Reinier Wassink. Waarnemend teamleider leerjaar 3
Bovenbouw havo: Jackelien Barelds
Bovenbouw vwo: Petra van Loon

 

Volg ons online:                Isala Wesenthorst Bluemers Almende Magister