Isala

Isala

Vanwege de krokusvakantie is de school gesloten van zaterdag 22 februari 2020 t/m zondag 1 maart 2020. Als er heel dringende zaken zijn, waarvan de school direct op de hoogte gebracht moet worden, dan kunt u bellen naar 06 – 17 05 06 16 (Vera van Aken, directie assistente).

Vanaf maandag 2 maart zijn wij weer gewoon bereikbaar.

Waarom Isala

Op het Almende College Isala bieden we havo en vwo-leerlingen toekomstbestendig onderwijs op maat. Dat doen we bijvoorbeeld door naast de reguliere vakken vier stromingen aan te bieden. Hiermee vergaren de leerlingen extra kennis en doen ze vaardigheden op die ze later goed kunnen gebruiken. Binnen deze stromingen leren ze – naast de theoretische informatie – samenwerken, projectgericht werken, presenteren en plannen.

Op onze locatie in Silvolde volgen ruim 1.000 leerlingen zowel de onder- als bovenbouw havo, atheneum of gymnasium. Kenmerkend zijn het aanbod van vwo+ in klas 1 en 2, de stromingen Internationaliseren, Kunst & Cultuur, Sport & Gezondheid en Technasium in de onderbouw, een internationaal uitwisselingsprogramma en versterkt taalonderwijs (Cambridge).

Flexrooster

Het Flexrooster waarmee we op Isala werken is een ander voorbeeld van de wijze waarop we leerlingen nog beter voorbereiden op hun toekomst. Binnen het Flexrooster hebben leerlingen meer vrijheid in het bepalen van hun eigen individuele lesrooster zodat ze – onder begeleiding van hun mentor – zelf meer verantwoordelijkheid leren dragen en er ruimte is voor maatwerk en verdieping. Zo ontwikkelen de leerlingen zich op het Almende College Isala tot kritische wereldburgers die klaar zijn voor hun toekomst.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de schoolgids.

Volg ons online:                Isala Wesenthorst Bluemers Almende Magister