Isala

Isala

Waarom Isala

Op het Almende Isala bieden we havo en vwo-leerlingen toekomstbestendig onderwijs op maat. Dat doen we bijvoorbeeld door naast de reguliere vakken vier stromingen aan te bieden. Hiermee vergaren de leerlingen extra kennis en doen ze vaardigheden op die ze later goed kunnen gebruiken. Binnen deze stromingen leren ze – naast de theoretische informatie – samenwerken, projectgericht werken, presenteren en plannen.

Op onze locatie in Silvolde volgen ruim 1.000 leerlingen zowel de onder- als bovenbouw havo, atheneum of gymnasium. Kenmerkend zijn het aanbod van vwo+ in klas 1 en 2, de stromingen Internationaliseren, Kunst & Cultuur, Sport & Gezondheid en Technasium in de onderbouw, een internationaal uitwisselingsprogramma en versterkt taalonderwijs (Cambridge).

Flexrooster

Het Flexrooster waarmee we op Isala werken is een ander voorbeeld van de wijze waarop we leerlingen nog beter voorbereiden op hun toekomst. Binnen het Flexrooster hebben leerlingen meer vrijheid in het bepalen van hun eigen individuele lesrooster zodat ze – onder begeleiding van hun mentor – zelf meer verantwoordelijkheid leren dragen en er ruimte is voor maatwerk en verdieping. Zo ontwikkelen de leerlingen zich op het Almende College Isala tot kritische wereldburgers die klaar zijn voor hun toekomst.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de schoolgids.

Global Education at Almende College (Isala), a school with an eye on the world.

We live in a global era and that is why, more than ever, preparing students for their future lives involves providing them with an international set of tools. For this reason our school participates in the Nuffic Global Citizen Schools Network.

Ever since 1998 every student that graduates from our school has participated in an international exchange. All of our class 4 students take part in this program. In order to be able to organize these exchanges we have our own network of partner schools throughout Europe, and nowadays even in The Gambia.

Together with different groups of partner schools we are constantly working on finding new ways to give young people the opportunity to work on their future lives through the collaboration in specific international projects too. The European Union provides financial support for some of these projects.

During the first three years at our school the students are given the option to choose for “the international stream”. In this stream students are working on a number of international projects, which all center around cooperation with peers from other countries.