Over Bluemers

Over Bluemers

Onderwijsaanbod
Schoolleiding

Over Bluemers

Almende Bluemers is vanaf augustus 2021 een school voor mavo, mavo-determinatie, Beroepsgericht onderbouw en BB+. Met ingang van volgend schooljaar wordt een deel van het vmbo-onderwijs, namelijk de leergebieden Nederlands, wiskunde en KMT (Kunst, Media en Technologische vakken) op deze locatie gegeven. De overige leergebieden zijn gehuisvest op Almende Laudis.
Onze BB+ leerlingen volgen vanaf schooljaar 2021/2022 onderwijs hier onderwijs.

Schoolleiding

De directeur vmbo is eindverantwoordelijk voor alle zaken. Zij wordt op de Bluemers ondersteund door twee teamleiders die zich vooral bezig houden met de dagelijkse gang van zaken, met de begeleiding van leerlingen en met onderwijsvernieuwing. Teamleiders hebben ook managementtaken, zoals leerlingbegeleiding, beheer, kwaliteitszorg, etc.

Directeur vmbo                            Heidy Breeuwer-van de Zand
Teamleider onderbouw              Tommy Haccou
Teamleider bovenbouw              Hans de Neling

 

Volg ons online:                Isala Wesenthorst Bluemers Almende Magister