Over Bluemers

Onderwijsaanbod
Schoolleiding

Onderwijsaanbod

Het Almende College Bluemers is een kleine school met een fijne en plezierige sfeer waarin leerlingen zich veilig voelen. Veilig om zich te ontwikkelen en ontplooien. Ieder op z’n eigen niveau en met ondersteuning voor de leerlingen die dat nodig hebben.

Kernteams

Om die veilige sfeer en goede begeleiding waar te maken, werken we met kernteams. Zo’n kernteam bestaat uit een vaste groep mentoren en docenten die verantwoordelijk is voor een bepaalde groep leerlingen. Niet alleen als het gaat om onderwijs, maar ook om de begeleiding en zorg. De teams houden zich ook bezig met onderwijsontwikkeling. De docenten geven een belangrijk deel van hun lessen in het kernteam. Hierdoor worden kwaliteiten van docenten beter benut, is de betrokkenheid van docenten groter en zijn de overleglijnen korter.

Keuzebegeleiding

Ook aan de begeleiding van leerlingen in hun latere studie- en beroepskeuze besteden we op Bluemers extra aandacht. Hiervoor werken onze decanen nauw samen met de mentoren die de leerlingen door en door kennen. Aan het einde van het derde leerjaar begeleiden de decanen de leerlingen en hun ouders bij de samenstelling van een examenvakkenpakket dat past bij iedere individuele leerling. De leerlingen beginnen met een introductieprogramma waarin we samen met hen op zoek gaan naar hun interesses. We zorgen daarbij voor hechte groepen die samen van alles ondernemen, want leren doe je op het Almende College Bluemers zoveel mogelijk net als in het ‘echte leven’.

De wereld om ons heen willen we graag leren begrijpen en daarom verbinden we ‘vakken’ met elkaar. Naast het gezamenlijke programma is er steeds meer ruimte voor individueel maatwerk op Almende College Bluemers.

Wij zien jou staan

Op Almende College Bluemers mogen leerlingen zijn wie je zijn. Daarbij mogen ze gerust verschillen van anderen. Onze mentoren bezoeken leerlingen thuis en we spreken steeds meer mét dan over onze leerlingen. Onze boodschap aan de leerlingen is dan ook: ‘Jij bent bij ons aan zet!’

Schoolleiding

De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk voor alle zaken. De kernteamleiders houden zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken, met de begeleiding van leerlingen en met onderwijsvernieuwing. Kernteamleiders hebben ook managementtaken, zoals leerlingbegeleiding, beheer, kwaliteitszorg, etc.

Locatiedirecteur: Bert Woolschot
Kernteamleiders leerjaar 1 en 2: Tommy Haccou
Kernteamleider leerjaar 3 en 4: Heidy Breeuwer-van de Zand

Volg ons online:                Isala Wesenthorst Bluemers Almende Magister