Bluemers

Bluemers

Waarom Bluemers

Almende Bluemers is een school voor havo-determinatie, mavo, mavo-determinatie en Beroepsgericht onderbouw waar een kleinschalige en veilige leeromgeving de toon zet. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich thuis voelen op school. In die omgeving kunnen zij zich het best ontwikkelen en ā€“ samen met de docenten en medewerkers ā€“ werken aan de ontwikkeling van hun eigen talent. Ieder op zā€™n eigen tempo en niveau.

Groot voordeel van ons lesrooster is dat de leerling geen tussenuur heeft. Daarnaast is er veel aandacht voor individuele begeleiding en hebben leerlingen de eerste twee jaar dezelfde mentor. Deze mentor bezoekt de leerlingen ook thuis, zodat het contact met de ouders een goede en stabiele basis is voor het onderwijsaanbod van hun zoon of dochter.

Kracht en talent

We willen ook inspirerend, integer, oprecht en zorgvuldig zijn en we gaan uit van ieders eigen kracht en talent. We begeleiden onze leerlingen intensief, het meest intensief in de brugklas om de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals sportdagen, excursies, meerdaagse schoolreizen, projecten en acties voor goede doelen, leveren verder een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van leerlingen. We stellen hoge eisen aan regels van fatsoen, orde en de wijze waarop we met elkaar omgaan en daarom ervaren ouders en leerlingen het Almende College Bluemers als een zeer prettige school.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de schoolgids.

Volg ons online:                Isala Wesenthorst Bluemers Almende Magister