Almende homepage
Stage lopen

Het Almende College: opleidingsschool voor a.s. leraren

Het Almende College is een school voor voortgezet onderwijs. Daarmee vertellen wij u natuurlijk niets nieuws. Het is ook een kwaliteitsschool, die voor leerlingen maatwerk wil leveren, waarbij individuele zorg en talentontwikkeling een centrale plaats innemen. Daardoor is onze school niet alleen interessant voor leerlingen, maar ook voor a.s. leraren. Het Almende College is een z.g. ´samenwerkingsschool ´.
In samenwerking met diverse lerarenopleidingen, PABO en/of universiteit leiden wij de studenten op tot startbekwame docenten.

Stage is leren op de werkplek

De lerarenopleiding is een vierjarige HBO-opleiding. Elk jaar lopen de studenten stage en elk jaar op een andere school.Het eerste jaar van hun stage oriënteren zij zich op het docentschap. Om een reëel beeld te krijgen, volgen ze bijv. een klas, een docent of iemand van het zorgteam. De stagiair(e)s geven in beperkte mate les of delen van lessen. Dan wordt duidelijk of het onderwijs een passende werkplek voor de betreffende student is.

In het tweede en derde jaar wordt het aantal te verzorgen lessen uitgebreid en worden de studenten, net als docenten, ingezet bij excursies, projecten, waarneemuren e.d.

In het vierde jaar geven studenten zelfstandig les, zij worden dan leraar in opleiding (lio) genoemd. Een lio heeft een gedeeltelijke benoeming, in de meeste gevallen voor een heel jaar. Aan het eind van deze stageperiode wordt beoordeeld of de student ´startbekwaam´ is.
Voor studenten van een universiteit is het traject anders: zij kunnen aan het eind van hun studie, binnen één jaar startbekwaam worden. Het eerste deel van hun stage worden deze studenten intensief begeleid, maar na een aantal maanden verzorgen zij (vrij) zelfstandig hun eigen lessen. Voor velen van hen is dat een pittige klus.


Werkplekbegeleider (WPB)

De stagiair(e)s worden in het algemeen begeleid door speciaal geschoolde docenten: de werkplekbegeleiders.. Deze docenten vinden het boeiend om hun kennis en ervaring door te geven en samen met de studenten te reflecteren op hun eigen functioneren.
De school op haar beurt, kan gebruik maken van de vernieuwde inzichten of methodes, die de studenten meebrengen.


Schoolopleider (SO)

Elke locatie van het Almende College heeft een eigen schoolopleider, dit zijn: Marion Hoeks, op de ´Bluemers´, Beate Velthuis op het ´Isala´ en Annemarie Deenen op de ´Wesenthorst´. Zij hebben hiervoor de cursus ´opleider in de school´ gevolgd.
De schoolopleiders onderhouden het contact tussen de school en de lerarenopleiding ILS-HAN , Windesheim, Fontys, Artez, Pabo Iselinge, e.a.. Bovendien hebben zij o.a. de taak om ervoor te zorgen, dat de stages verlopen volgens de afspraken, die met de diverse opleidingsinstituten gemaakt zijn.

Voor meer informatie:

Brochure voor stagiaires

http://www.bureau-extern.nl/almendecollege.html