Almende homepage
Werken bij het Almende College
Het Almende College is een school voor vmbo (mavo), havo en vwo met twee locaties in Silvolde (Isala en Bluemers) en een locatie in Ulft (Wesenthorst). Het Almende College telt in totaal ongeveer 2350 leerlingen en 300 medewerkers. Binnen het Almende College willen we werken aan:

-     een leer- en werkomgeving die inspirerend, coöperatief én uitdagend is. Waarin een ieder zich optimaal kan ontplooien;
- een open werk- en leefklimaat, waarin we uitgaan van een democratisch en respectvol handelen;
- een prettige en persoonlijke manier van omgaan met elkaar;
- aandacht voor het vergroten van de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsbesef van onze leerlingen;
zorg dragen voor anderen en het milieu.

Deze idealen vinden hun vertaling in het onderwijs van alledag, de begeleiding van de leerlingen, de activiteiten buiten de lessen en in het functioneren van medewerkers en leerlingen. Zo willen we op het Almende College een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen zodat ze een volwaardige en goede plaats in de samenleving van morgen kunnen innemen.