Almende homepage
Social Media

Social Media zullen in toenemende mate een rol spelen in het onderwijsproces. We willen dit stapsgewijs en verantwoord doen. Om die reden heeft de school een gedragscode vastgesteld over hoe met social media om te gaan. U kunt deze vinden onder de menuknop Organisatie-Gedragscode of door onderstaande links aan te klikken. Onderdeel van de stapsgewijze aanpak is het ook via deze website toegankelijk maken van social media.
Onze school neemt haar pedagogische verantwoordelijkheid bij incidenten. We treden corrigerend op. Afhankelijk van de aard van het incident en hoe betrokkenen ermee omgaan zal de school naar billijkheid oordelen en handelen. Derhalve leggen we van tevoren niet vast welke maatregelen wij nemen.
   Organisatie documenten - Gedragscode - bijlage social media leerlingen 02-11.pdf
   Organisatie documenten - Gedragscode - bijlage social media leerlingen 02-11.pdf