Almende homepage
Scholen op de kaart
Scholen op de kaart (voorheen Vensters voor verantwoording) is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, verzameld wordt in één systeem. Deze informatie, afkomstig van het ministerie van OC&W, de onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Scholen op de kaart biedt scholen hiermee een betrouwbare basis voor de dialoog met hun belanghebbenden.

Ook het Almende College biedt iedereen met Scholen op de kaart inzicht in zijn resultaten.