Almende homepage
Vertrouwenspersonen

Op iedere locatie van het Almende College zijn twee interne vertrouwenspersonen die functioneren als aanspreekpunt bij klachten. Bovendien zijn er voor het Almende College twee externe vertrouwenspersonen. Dit zijn mevrouw Nicoline Broekhuis en de heer Dirk Klees. De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat van Achterhoek VO, telefoonnummer 0314 - 394181 of per mail: nicolinebroekhuis@ziggo.nl en dirk@dirkklees.nl. De vertrouwenspersonen gaan na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Zij begeleiden de klager desgewenst bij de verdere procedure en kunnen bijstand verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Indien noodzakelijk of gewenst verwijst de vertrouwenspersoon de klager naar instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

Interne vertrouwenspersonen Almende College:

Bluemers 0315-324081

Mevrouw Marion Hoeks

De heer J. Worm


Isala 0315-327041

De heer Wouter Veldhuizen

Mevrouw Ellen Romme


Wesenthorst 0315-630000

De heer Henk Hofman

Mevrouw Sophie van Hornsveld

Vertrouwensinspecteurs inspectie

De vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs zijn aanspreekpunt voor mensen die klachten hebben op het gebied van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, discriminatie of radicalisering. Zij kunnen informatie geven, adviseren over eventueel te nemen stappen of ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Ook kunnen zij bijstaan bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. Leerlingen, ouders, docenten en andere bij school betrokkenen die met genoemde klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Scholen en besturen zijn verplicht om bij een vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Het meldpunt vertrouwensinspectie is dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur op nummer 0900-1113111.