Almende homepage
Vakantieregeling
Bij wet is geregeld dat per 1 augustus 2013 de vakantieregeling in het voortgezet onderwijs verandert. De zomervakantie voor leerlingen en docenten wordt teruggebracht naar zes weken. Ook wordt een aantal (christelijke) feestdagen niet langer als extra aan de vakantiedagen toegevoegd. Leerlingen krijgen naast de vakantiedagen 12 (rooster-)vrije dagen. Op 5 daarvan zijn de docenten ook vrij. Voor de andere medewerkers, onderwijsondersteunende medewerkers en leden van management en directie, gelden voor een deel andere afspraken. In het onderstaand schema ziet u op welke dagen de leerlingen vrij zijn in het schooljaar 2017-2018.

De genoemde data gelden voor alle locaties van het Almende College, behoudens de roostervrije dagen, waarvan elke locatie er vier in de laatste twee weken van het schooljaar plant en twee gedurende het schooljaar, bijvoorbeeld ten behoeve van rapportenvergaderingen en scholingsdagen.

Bij aanvang van het schooljaar ontvangen leerlingen een informatiekaart met daarop de vakanties en roostervrije dagen van hun locatie.

 

 
        Schoolvakanties   2017-2018
 Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017
 Kerstvakantie  25-12-2017 t/m 05-01-2018
 Voorjaarsvakantie 12-02-2018 t/m 16-02-2018
 Pasen  02-04-2018
 Meivakantie 23-04-2018 t/m 04-05-2018
 Hemelvaart 10-05-2018 t/m 11-05-2018
 Pinksteren 21-05-2018
 Zomervakantie 16-07-2018 t/m 26-08-2018