Almende homepage
Medezeggenschapsraad

Het Almende College overlegt regelmatig met de medezeggenschapsraad. De MR van het Almende College bestaat uit 12 leden, vier van elke locatie. De helft van de raad bestaat uit medewekers en de andere helft uit een afvaardiging van ouders en leerlingen. De MR en de LDR komen in beginsel minimaal vijf keer per jaar bij elkaar om met de directie te spreken.

De voorzitter van de MR is de heer Gerald Beumer, medewerker van locatie Bluemers.

De secretaris van de MR is de heer Hans Bisseling, medewerker van locatie Wesenthorst.

De MR adviseert gevraagd of ongevraagd de schooldirectie en heeft onderdelen het recht van instemming Algehele schoolaangelegenheden of aspecten die meer dan één locatie betreffen, worden met de medezeggenschapsraad besproken.

Specifieke locatieaangelegenheden worden in de locatiedeelraad (LDR) van de betreffende locatie besproken.

Op het Almende College spreken de directie en de MR over onderwerpen ter gedachtevorming, zonder dat besluitvorming aan de orde is. De MR is ook in die rol belangrijk bij de beleidsontwikkeling in de school.Nieuws van de MR
MR-vergaderingen in 2013-2014
02-10-2013
04-12-2013
26-02-2014
15-04-2014
19-06-2014
MR-leden
Ouders/leerlingen          
Dhr. M. Reumer     Wesenthorst
Dhr G. Bruntink Isala
Mevr. M. van Balveren Bluemers
Bram Roes    Leerling
   
Medewerkers  
Dhr. H. Bisseling  Wesenthorst
Mevr. B. Bouwmeister      Wesenthorst
Dhr. G. Arentsen  Isala
Mevr. E. Vreeman  Isala
Dhr. G. Beumer  Bluemers
Mevr. I. Leijenaar  Bluemers