Almende homepage
Schoolprestaties

De schoolprestaties geven een deel van de kwaliteit van de school weer. Sfeer, cultuur, sport, aandacht, veiligheid en leerlingenzorg zijn andere belangrijke kwaliteitsaspecten van een school. Tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen scoren op die aspecten hoog. De meer 'harde' resultaten betreffen de interne doorstroomgegevens en de examenresultaten. Die examenresultaten kunt u nalezen op de locatiepagina's.