Almende homepage
Plusdocument

Het plusdocument op het Almende college

Laat zien wat je kunt, laat zien wie je bent 

Het Almende College is een open school die inspireert, verschillen erkent en waardeert en alle leerlingen kansen biedt voor ontwikkeling. Op het Almende College merken leerlingen dat leren betekenisvol en leuk kan zijn en voldoening oplevert. Leerlingen worden voorbereid op hun toekomst. Ontwikkeling naar opleiding en beroep is belangrijk: we willen onze leerlingen een zo kansrijk mogelijk diploma meegeven. Naast het bereiken van een zo hoog mogelijk kennis- en vaardigheidsniveau, vinden we de brede persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen van belang. Bijvoorbeeld dat ze creatief, ondernemend, kritisch en ICT-vaardig zijn. Bovendien moeten ze met anderen kunnen samenwerken, sociaal en cultureel betrokken zijn, democratisch denken en zich door waarden laten leiden.
Het plusdocument is een document waarop vermeld staat welke extra activiteiten de leerling op school heeft gedaan en welke plussen een leerling heeft laten zien naast de schoolresultaten. Het maakt zichtbaar op welke manier de leerling heeft gewerkt aan een brede ontwikkeling ter voorbereiding op de toekomst.

Elke leerling van het Almende College, bouwt aan zijn eigen Plusdocument.

In Magister worden alle plus-activiteiten opgenomen. De mentor kan dan jaarlijks samen met de leerling in Magister aanvinken welke extra activiteiten de leerling heeft uitgevoerd dat schooljaar. Zo wordt het document jaarlijks uitgebreid.