Almende homepage
Locatie Bluemers
De Bluemers is een fijne school die veel activiteiten organiseert waaronder werkweken, gastlessen, excursies en sporttoernooien. Die activiteiten dragen ertoe bij dat iedereen zich thuis voelt op de Bluemers. Jaar in jaar uit behaalt de Bluemers uitstekende examenresultaten.Naar de Bluemers gaan ruim 500 leerlingen met een advies voor mavo (theoretische leerweg) en beroepsgericht. De leerlingen in de beroepsgerichte leerweg kunnen na twee jaar door naar een beroepsgerichte afdeling van de Wesenthorst in Ulft. Voor leerlingen die twijfelen tussen mavo en havo is er in de onderbouw een speciale klas: havo-d. Wie door kan naar havo gaat naar het Isala. Voor de twijfelaars tussen beroepsgericht en mavo is er ook zo’n klas: mavo-d. De D betekent determinatie. Je kunt op de Bluemers examen doen voor het mavo-diploma. Als een theorievak wordt ingeruild voor een beroeps-oriënterend vak, gaat de leerling op voor het diploma van de gemengde leerweg.Leerlingen en ouders tevreden over Bluemers

Er worden tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders gehouden om de kwaliteit van het onderwijs op de Bluemers te meten en daar waar nodig te verbeteren. Het blijkt dat zowel leerlingen als ouders heel tevreden zijn. Leerlingen geven de Bluemers als rapportcijfer een 7,3, ouders een 7,8. Hoge waardering hebben de leerlingen onder meer voor de begeleiding van hun mentor, voor de sfeer en veiligheid op school en de hulp van vakdocenten in de klas.Ouders zijn onder meer zeer te spreken over de aansluiting op het basisonderwijs, de zorg en de begeleiding van mentoren, de betrokkenheid van de vakdocenten, de veiligheid, de overzichtelijke structuur en de sfeer van orde en regelmaat op school. Helaas hebben slechts 126 ouders de enquête ingevuld.Qua verbeterpunten heeft de Bluemers zich ten doel gesteld de aansluiting van het tweede op het derde leerjaar te verbeteren, de leerlingen meer op hun eigen niveau uit te dagen, toetsen beter na te bespreken en het aanbod van eten en drinken op een verantwoorde manier uit te breiden.Momenteel worden de nieuwe tevredenheidonderzoeken afgenomen.

Locatie Bluemers voor mavo, beroepsgericht, mavo-d en havo-d

Pastoor Bluemersplein 2

7064 BK Silvolde

T 0315-324081

info@almende-bluemers.nlLocatiedirecteur: Bert Woolschot