Almende homepage
Almende College, laat zien wat je kunt!

 

Het Almende College is een actieve school waar je mag presteren, die oog heeft voor kwaliteiten, interesses en talenten van jongeren. Een school waar aandacht is voor sport en cultuur en waar een prettige sfeer, respect en veiligheid vanzelfsprekend zijn. Het Almende College biedt mogelijkheden van beroepsgericht tot gymnasium, ook als daarbij extra ondersteuning nodig is. Op het Almende College zitten jongeren die iets willen voor zichzelf, maar ook oog hebben voor anderen. Op het Almende College kun je je thuis voelen.

 

Het Almende College staat midden in de samenleving en is daar op allerlei manieren mee verbonden. Met bedrijven en instellingen via stages, de schooladviesraad en andere vormen van overleg. Met de gemeente in goede samenwerking over veiligheid, jeugdzorg, cultuur en maatschappelijke stages. Met de basisscholen door uitwisseling en samenwerking binnen de toelatingscommissie. Op het gebied van sport en cultuur door samenwerking met plaatselijke en regionale instellingen.

 

Keurmerkschool

Het Almende College is keurmerkschool van het ILS, het instituut voor leraar en school van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Dit betekent dat de school voldoet aan hoge eisen voor leraren in opleiding.

 

De rector, de centrale schooladministratie en de beleidsmedewerkers van het Almende College zijn gehuisvest op de locatie Wesenthorst in Ulft,

Heggenseveld 1

7071 WL Ulft

T 0315-630000

info@almendecollege.nl

www.almendecollege.nl

 

Rector: R. Louwsma