Almende homepage
Aanmelding

Naar het Almende College? Hoe gaat dat in zijn werk? 

Het boekje 'Over de brug' geeft u informatie over de overstap naar de verschillende leerroutes die het Almende College aanbiedt. Het Almende College wil u hiermee helpen bij het maken van een goede schoolkeuze voor uw zoon of dochter. De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, een belangrijke keuze waarbij de mening van ouders, kinderen, het basisonderwijs en de doorstroomcommissie van groot belang zijn.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Film over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

 Informatie toelating Almende College