Nieuwe website IN*oost

We zijn een opleidingsschool, en dus…

heeft opleidingsschool IN*oost vanaf nu een prachtige eigen website!
Het is een plek waar alle informatie met betrekking tot opleiden, onderzoek en professionaliseren op een overzichtelijke manier bij elkaar komt. Onmisbaar voor iedere student en een ieder die te maken heeft met studenten, maar zeker ook belangrijk voor álle docenten binnen opleidingsschool IN*oost. Je vindt er informatie over het doen van onderzoek, actuele informatie over geplande bijeenkomsten en stageplaatsen, belangrijke documenten en formulieren, filmpjes, en nog veel meer. Ga naar: www.in-oost.nl  Heb je ideeën? Mis je informatie? Laat het ons weten!

Volg ons online:                Isala Wesenthorst Bluemers Almende Magister